test

Повече за Унитрейд Еко ООД


„Унитрейд Еко” ООД е създадена през 2012 г., с предмет на дейност събиране, съхраняване и предварително третиране преди оползотворяване и/или обезвреждане / сортиране, балиране, раздробяване, пресоване и т.н/. на отпадъци от хартия, стъкло, пет бутилки, пластмаса, найлон и дърво.

Дружеството работи за намаляване на депонираните отпадъци, като се стреми към максимално извличане на рециклируеми суровини.


Виж още...

Какво предлагаме


Компанията разполага и предоставя необходими съдове и прес контейнери за събиране и съхранение на видовете отпадъци.


Предлагаме и унищожаване на архивни документи чрез шредиране. Опаковките минават през инсталация на която се сортират по видове и след това балират. Балиращата преса е тип KONTI 325 D с производителна продуктивност 400 куб.м/час. Пресата е създадена за продължителен напълно автоматизиран режим на работа, суровините се отвеждат до пресата с помощта на лентов транспортьор.


Виж още...

Партньори


     

“БУЛЕКОПАК” АД, гр. София

 

„Екоколект” АД, гр. София

 

“Екопак България” АД, гр. София

 

Виж още...

Всички права запазени “Унитрейд 2002” 2014