РАЗРЕШЕНИЯ


При изпълнението на дейносттите дружеството стриктно спазва фирмените правила и изисквания относно прилагането на ISO 9001, ISO 14001 и ISO 18001, както и изискванията на европейското и българско законодателство.


Решение № 12-ДО-1336-02 от 21.09.2018 г. издадено от РИОСВ София за извършване на дейности по третиране на отпадъци

Виж оригинала

Решение № 09-ДО-1188-00 от 24.04.2023 г. издадено от РИОСВ Пловдив за извършване на дейности по третиране на отпадъци

Виж оригиналаВсички права запазени “Унитрейд 2002” 2014