Услуги


Компанията разполага и предоставя необходими съдове и прес контейнери за събиране и съхранение на видовете отпадъци.

Опаковките минават през инсталация на която се сортират по видове и след това балират. Балиращата преса е тип KONTI 325 D с производителна продуктивност 400 куб.м/час. Пресата е създадена за продължителен напълно автоматизиран режим на работа, суровините се отвеждат до пресата с помощта на лентов транспортьор.


Дейността по рециклиране на отпадъци от пластмаси се извършва в инсталация с капацитет 500 кг/час.


   
   

"Унитрейд 2002" предлага и услуга по унищожаване на архиви - осъществява се чрез шредиране със специално съоръжение.


След извършване на услугата се издава на документ за конфиденциалност. Дружеството е Администратор на лични данни вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри” с идентификационен № 113400."


Удостоверение за администратор на лични данниВсички права запазени “Унитрейд 2002” 2014