Повече за “Макс Трейд Спед” ООД


“Макс Трейд Спед” ООД е дружество развиващо вътрешен, международен транспорт и спедиция с безкомпромисно качество. Фирмата е сертифицирана по ISO и извършва превози на всички видове товари и притежава Лиценз от МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА за превоз на товари в страната и чужбина както и модерно оборудван автопарк от ниско и високо обемни автомобили – от 40м³ до 120м³. Служителита на фирмата притежават всички необходими квалификации и компетентности.


Виж още...

Какво предлагаме


Oсновна дейност на “Макс Трейд Спед” ООД е международен транспорт и спедиция, както и сметосъбиране, сметоизвозване и транспортиране на неопасни рециклируеми, строителни, производствени и битови отпадъци в страната и чужбина.


Виж още...

Наименование на проекта: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

дата : 10.02.2021„МАКС ТРЕЙД СПЕД“ ООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Наименование на проекта: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Основна цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Обща стойност на безвъзмездната финансова помощ: 150 000,00 лв., от които от които 127 500,00 лв. европейско и 22 500,00 лв. национално съфинансиране.

Период на изпълнение: 08.02.2021 – 08.05.2021 г.

Посредством безвъзмездната финансова помощ „МАКС ТРЕЙД СПЕД“ ООД ще постигне пряк положителен ефект и икономически стабилитет в процесите по преодоляване на икономическите последствия от пандемията от COVID-19. В резултат от полученото финансиране компанията ще продължи да осъществява своята икономическа дейност, като с това ще съумее да запази нивото на заетост, които гарантират нейното бъдещото устойчиво развитие и присъствие на българския и международен пазар.


Партньори


     

“Екопак България” АД, гр. София

 

“БУЛЕКОПАК” АД, гр. София

 

“Екоколект” АД, гр. София

 

Виж още...

Всички права запазени “Унитрейд 2002” 2014