Услуги


Oсновна дейност на “Макс Трейд Спед” ООД е международен транспорт и спедиция, както и сметосъбиране, сметоизвозване и транспортиране на неопасни рециклируеми, строителни, производствени и битови отпадъци в страната и чужбина.


• Вътрешен,международен транспорт и Спедиция

Транспортира товари на територията на цялата страна.Това е една от основните дейности на фирмата и като такава обхваща няколко етапа – пълно и задълбочено запознаване с естеството на товара и специфичните изисквания за безопасното му транспортиране, консултиране за начина на опаковане и подготовка на отделните транспортни единици, необходими за транспорта документи, специфични изисквания при транспортирането,оптимален вариант за натоварване, ценова политика.Професионализмът на нашия екип по транспорт и спедиция работи в полза на нашите клиенти.Ние Ви осигуряваме компетентно консултантско обслужване по всички въпроси в сферата на нашата дейност и свързаните с нея транспортни документи. Можете да разчитате на отличен екип в областа на транспорта.


• Сметоизвозване и сметосъбиране

Обслужване на контейнери за разделно събиране на отпадъци – 1,1 м3 тип „Бобър“.

Обслужване на контейнери за смесени битови отпадъци с обем: 0,120 м3; 0, 240 м3; 1,1 м3 .

Обслужване на контейнери за строителни и неопасни производствени отпадъци с обем: 3 м3; 4 м3; 6 м3; 7 м3; 30 м3; - фирмата разполага с 500 броя контейнери от изброените.

Вземайки предвид строгата индивидуалност на всеки един клиент, както и желанието за максимизиране на съотношението полза/цена на услугата „Макс Трейд Спед“ цели определяне на цената за еднократно вдигане на контейнер за всеки един клиент индивидуално в зависимост от вида на генерирания отпадък, кратността на извозване месечно и дестинацията (местоположението).

Най-важно за нас е да останете доволни, като спечелим доверието Ви и да бъдем Ваш лоялен партньор!


   
   
     


Всички права запазени “Унитрейд 2002” 2014