Площадки


Централата и основната база на “Макс Трейд Спед” ООД е разположена в индустриалната зона на гр. София, район Искър, ул. „Подпоручик Йордан Тодоров” №4 на площ от 22 дка. В базата има изградени сервизни и ремонтни помещения, чрез които осигуряваме целогодишно диагностика и сервиз. Фирмата разполага и с мобилни сервизни групи с цел оказване на адекватни реакции в кризисни ситуации.Всички права запазени “Унитрейд 2002” 2014