РАЗРЕШЕНИЯ


При изпълнението на дейносттите дружеството стриктно спазва фирмените правила и изисквания относно прилагането на европейското и българско законодателство.


Регистрационен документ № 12-РД-936-06 от 22.04.2019 г. издаден от РИОСВ СОФИЯ за а извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци

Виж оригинала

Сертификат ISO 9001 - Система на управление на качеството

Виж оригинала

Сертификат ISO 14001 - Система на управление на околна среда

Виж оригинала

Сертификат ISO 18001 - Система на управление на здраве и безопасност

Виж оригинала

ЛИЦЕНЗ №4496 за международен автомобилен превоз на товари срещу заплащане от МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА

Виж оригиналаВсички права запазени “Унитрейд 2002” 2014