Партньори


Наши търговски партньори са:


 

“Екопак България” АД, гр. София – ОООО (Организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки) основен търговски партньор в редица проекти;

 

“БУЛЕКОПАК” АД, гр. София – ОООО (Организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки) основен търговски партньор в редица проекти;

 

“Екоколект” АД, гр. София – ОООО (Организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки) основен търговски партньор в редица проекти свързани с събиране, предварително третиране и рециклиране на найлон и пластмаса;

 

„ЕКОБУЛСОРТ“ ЕАД – България

 

"ЧИСТОТА-ИСКЪР" ЕООД, гр. София – основен доставчик на отпадъци от найлон и пластмаса;

 

„Дуропак Тракия-Папир“ АД, гр. Пазарджик – завод за преработка на отпадъци от хартия и картон;

 

„Кауфланд България“ ЕООД енд Ко КД, гр. София – основен доставчик на рециклируеми отпадъци от хартия, картон и полимери;

 

„МЕТРО Кеш енд Кери България“, гр. София – основен доставчик на рециклируеми отпадъци от хартия, картон, полимери и отпадъци от ИУМПС;

 

„Кока-Кола Хеленик Ботлинг Къмпани България“ АД гр. София – основен доставчик на рециклируеми отпадъци от стъкло и стъклени опаковки;


и много, много други, чието доверие “Макс Трейд Спед” ООД всекидневно оправдава.


Всички права запазени “Унитрейд 2002” 2014