Повече за „МКД-69“ ЕООД


Дейността по рециклиране на пластмасови отпадъци се извърщва на перална линия и нова рециклираща линия за преработка на пластмаси - производство на фирма „Lindner Resourse G.mbH.“ за пералната линия и фирма „EREMA Engineering Recycling Maschinen und Anlagen Ges.m.b.H.“ – за линията за рециклиране. Тази технология замества досега действащите производствени линии с цел постигане на по-добри резултати.

Виж още...

Какво предлагаме


Основната дейност на „МКД - 69“ ООД е събиране, съхраняване, предварително третиране и рециклиране (регранулиране) на разделно събирани отпадъци от найлон и пластмаса и последващата им реализация на пазара.


Една малка част от гранулатите (10-12%) се преработват до крайни изделия - полиетиленово фолио, чували и пликове, а останалите (88-90%) се продават в суров вид на пазари както в България и на Балканите, така и в други страни от Европейския Съюз.


“МКД - 69” ООД рециклира полипропилен (PP), полиетилен ниско налягане висока плътност (HDPE), полиетилен високо налягане ниска плътност (LDPE) и линеен /стреч/ полиетилен високо налягане ниска плътност (LLDPE).


Виж още...

Партньори


     

“БУЛЕКОПАК” АД, гр. София

 

„Екоколект” АД, гр. София

 

“Екопак България” АД, гр. София

 

Виж още...

Всички права запазени “Унитрейд 2002” 2014