Площадки


„МКД-69“ ЕООД разполага със следните площадки в гр. София и в страната:


01. Гр. София, област София – град, община София, район Гара Искър, ул. Подпоручик Йордан Тодоров № 4, УПИ XV / 6 по плана на гр. София — местност НПЗ „Искър — север“ I част на площ от 1000 м²;

02. Гр. София, област София – град, община Столична, район „Надежда“, ул. „Джерман“, представляваща част от имот с планоснимачен № 623 в кадастрален лист 87 по плана на гр. София, с площ на частта 2000 м²;


Всички права запазени “Унитрейд 2002” 2014