Повече за „МКД-69“ ЕООД


Дейността по рециклиране на пластмасови отпадъци се извърщва на перална линия и нова рециклираща линия за преработка на пластмаси - производство на фирма „Lindner Resourse G.mbH.“ за пералната линия и фирма „EREMA Engineering Recycling Maschinen und Anlagen Ges.m.b.H.“ – за линията за рециклиране. Тази технология замества досега действащите производствени линии с цел постигане на по-добри резултати.


Новите мощности работят по следния начин:


Подготовка:

• Сортиране на постъпилия материал – извършва се ръчно;

• Раздробяване на материала до късове с големина 20 – 50 мм. – извършва се с помощта на шредер, който е част от линия за изпиране на входния материал;

• Фрикционно изплакване – раздробеният материал се изплаква от груби замърсявания и се подготвя за допълнително смилане – извършва се на фрикционна пералня, която е част от линия за изпиране на входния материал;

• Смилане – раздробеният и изплакнат материал се смила на късове с големина 5 – 6 мм. – извършва се на роторна мелница, която е част от линия за изпиране на входния материал;

• Измиване – смленият материал се измива от по – фини замърсители.

• Сушене – измитият материал се изсушава до 4 – 6% влажност – извършва се на два етапа: механично чрез центрофуга и термично чрез термична сушилня с топъл въздух;


Екструзия:

• разтопяване на изсушения материал при температура 140°С;

• филтриране и дегазифициране на стопилката;

• гранулиране;

• охлаждане;

• постъпване в силоз за съхранение на готова продукция;


   
         
       


Всички права запазени “Унитрейд 2002” 2014