Услуги


Компанията разполага и предоставя необходими съдове и прес контейнери за събиране и съхранение на видовете отпадъци.


Предлагаме и унищожаване на архивни документи чрез шредиране. Опаковките минават през инсталация на която се сортират по видове и след това балират. Балиращата преса е тип KONTI 325 D с производителна продуктивност 400 куб.м/час. Пресата е създадена за продължителен напълно автоматизиран режим на работа, суровините се отвеждат до пресата с помощта на лентов транспортьор.


„Унитрейд Еко” съвместно с Екопак управлява и инсталация за сортиране на стъкло отговаряща на съвременните изисквания и позволяваща получаване на суровина с чистота 95 %. Сортиращата линия е разположена на площадка намираща се в с. Равно Поле обезпечена с необходимата инфраструктура.


   
       


Всички права запазени “Унитрейд 2002” 2014