Площадки


   
       

01. Централата и основната база на „Унитрейд Еко” ООД е разположена в индустриалната зона на гр. София, с адрес: район Искър, ул. „Подпоручик Йордан Тодоров” 4, тя е с площ от 2907 кв. м.

02. Площадка в с. Равно поле, област София, спирка Верила с площ 7000 кв. м.

03. гр. София, район „Слатина“, кв. „Христо Ботев“, ул. „Стоян Попов“ № 2, поземлен имот № 1250, с площ 3 500 кв.м. и поземлен имот с планоснимачен № 1224, с площ 4 645 кв.м.


Всички права запазени “Унитрейд 2002” 2014