Услуги


Всички бази отговарят напълно на европейските директиви и действащото законодателство на страната ни и предлагат отлични условия за качествено, бързо и ефективно обслужване на клиенти. Служителите се отличават с компетентност, отговорност и собствено фирмено ноу-хау при оценка, анализ и обработка на вторичните отпадъци. Това води до успешно управление на устойчива система за събиране на рециклируеми отпадъци от домакинствата, търговски, административни, обществени и производствени обекти.

Основната база на фирмата се намира в гр. София, кв. Илиянци, ул. Джерман №21. Разполага с площ от 3000 кв.м. и е оборудвана със специализирана собствена техника като автокантар 50 т., 3 бр. грайфери, фадроми, мотокари, ж.п.коловоз, обособени помещения за съхранение на отпадъци от всякакъв вид, отговарящи на изискванията на екологичното законодателство. Унитрейд 2011“ ООД работи съвместно с организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки като „Екопак – България“АД, “Екоколект“АД и „Булекопак“АД в качеството си на техен основен подизпълнител. Пример за успешното сътрудничество е изграждането на сепарираща инсталация за смесени опаковки от „Булекопак“АД на площадката на дружеството в гр. Лом, на която се обслужват системите за разделно събиране на 5 общини: Лом, Вълчедръм, Козлодуй, Хайредин и Мизия.


Разумното и рационално управление на отпадъците е приоритет на фирмата и допринася за опазване на околната среда и защита на общественото здраве, като същевременно съдейства за запазване на природните ресурси, подсигурявайки по-чиста околна среда за следващите поколения.


     


Всички права запазени “Унитрейд 2002” 2014