Партньори


Унитрейд 2011 ООД е в тясни търговски взаимоотношения с лидерите в сферата на рециклирането на отпадъци от цветни метали на Балканите и в Европа. Наши търговски партньори са:


 

„Стомана Индъстри“АД – заводът Стомана в гр. Перник;

 

„Макстийл“АД, гр.Скопие, Македония, част от „Дюферко“АД, Швейцария., – Македония

 

Металвалиус“ ЕООД, гр. София – завод за преработка на отпадъци от черни и цветни метали;

 

„Стамтрейдинг“АД, град София – България

 

„Вадиас трейд“АД, гр. София – България

 

„Полигруп“ ООД, гр. Асеновград – водещ производител на полимерни опаковки, фолиа и материали, както и основен търговски партньор;

 

„Данексо рисайклинг“ ООД, гр. София – България

 

“Унитрейд Eко“ ООД, гр. София – България


и много, много други, чието доверие Унитрейд 2011 ООД всекидневно оправдава.


Всички права запазени “Унитрейд 2002” 2014